BMP: Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức công ty

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 15 Tháng Tám 2023 10:21:00

BMP: Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức công ty

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230815_20230815-BMP-Thay-doi-co-cau-to-chuc-cty.pdf