SSI: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hải Phòng thay đổi lần 7

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 14 Tháng Tám 2023 10:33:00

SSI: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hải Phòng thay đổi lần 7

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hải Phòng thay đổi lần 7 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230814_20230811-SSI-GCN-DKHD-CN-Hai-Phong-thay-doi-lan-7-Ban-cong-bo-Signed.pdf