VJC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 11 Tháng Tám 2023 16:46:00

VJC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230811_20230811-VJC-CBTT-Cap-nhat-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep.pdf