CST: Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 280/GP-BTNMT ngày 07/08/2023 cho Công ty CP Than Cao Sơn-TKV

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 11 Tháng Tám 2023 16:16:00

CST: Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 280/GP-BTNMT ngày 07/08/2023 cho Công ty CP Than Cao Sơn-TKV

.


Tài liệu đính kèm
 45507_80ngay_07.8.2023.pdf