Thông báo phát hành chứng quyền và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VIETCAP/M/Au/T/A4

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Tám 2023 16:45:00

Thông báo phát hành chứng quyền và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VIETCAP/M/Au/T/A4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP công bố thông báo phát hành chứng quyền và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VIETCAP/M/Au/T/A4 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230809_20230809-Chung-quyen-VNM.VIETCAP.M.Au.T.A4-Ban-cao-bach-chao-ban-CW-lan-dau.pdf
  20230809_20230809-Chung-quyen-VNM.VIETCAP.M.Au.T.A4-Thong-bao-phat-hanh-chung-quyen-co-bao-dam.pdf