Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 07 Tháng Tám 2023 14:41:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230807_20230807-Chung-quyen-VNM-HSC-MET10-BC-ket-qua-phan-phoi.pdf