MSB: Quyết định về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hải Dương

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 04 Tháng Tám 2023 17:49:00

MSB: Quyết định về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hải Dương

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam công bố Quyết định về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hải Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230804_20230804-MSB-CBTT-thay-doi-dia-diem-chi-nhanh-Hai-Duong.pdf