FTS: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 2

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 04 Tháng Tám 2023 16:01:00

FTS: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 2

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 2 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230804_20230804-FTS-CBTT-Thay-doi-GCN-DKDN-lan-2.pdf