Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 03 Tháng Tám 2023 17:31:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230803_20230803-Chung-quyen-VNM-HSC-MET10-Thong-bao-phat-hanh.pdf