Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/4M/SSI/C/EU/Cash-14

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 03 Tháng Tám 2023 16:18:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/4M/SSI/C/EU/Cash-14

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/4M/SSI/C/EU/Cash-14 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230803_20230803-Chung-quyen-VNM.4M.SSI.C.EU.Cash-14-TBPH-Chao-ban-lan-dau.pdf