VJC: Thông báo thay đổi GPKD vận chuyển hàng không

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 03 Tháng Tám 2023 10:28:00

VJC: Thông báo thay đổi GPKD vận chuyển hàng không

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo thay đổi GPKD vận chuyển hàng không như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230803_20230803-VJC-CBTT-cap-nhat-Giay-phep-KD-van-chuyen-hang-khong.pdf