CMV: Đính chính báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 02 Tháng Tám 2023 16:33:00

CMV: Đính chính báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đính chính báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230802_20230802-CMV-CBTT-DINH-CHINH-BC-TINH-HINH-QUAN-TRI-06T.2023.pdf