MSB: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 02 Tháng Tám 2023 10:24:00

MSB: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230802_20230801-MSB-CBTT-ky-hop-dong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-signed.pdf