FTS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2023 16:22:00

FTS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230731_20230731-FTS-CBTT-BC-tinh-hinh-QTCT-6T-2023.pdf