PGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy 2023 16:50:00

PGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230728_20230728-PGC-Bao-cao-quan-tri-6T2023-02-signed.pdf