VJC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy 2023 14:10:00

VJC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230728_20230728-VJC-CBTT-ky-hop-dong-kiem-toan-BCTC-nam-2023.pdf