HSG: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy 2023 10:12:00

HSG: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230728_20230727-HSG-BCQT-6T-2023.pdf