TPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 27 Tháng Bảy 2023 17:12:00

TPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230727_20230727-TPC-BC-QTCT-6T.2023.pdf