IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 27 Tháng Bảy 2023 16:44:00

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 45852_74.2023.IPA.sign.pdf