ILB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Bảy 2023 17:51:00

ILB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230726_20230726-ILB-CBTT-KY-HOP-DONG-KIEM-TOAN-2023.pdf