PGC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Bảy 2023 16:35:00

PGC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230726_20230726-PGC-CBTT-vv-ky-hop-dong-kiem-toan-2023_signed.pdf