MSB: Quyết định về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên PGD Quận 9

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 24 Tháng Bảy 2023 17:28:00

MSB: Quyết định về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên PGD Quận 9

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam công bố Quyết định về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên PGD Quận 9 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230724_20230724-MSB-CBTT-chuyen-dia-diem-phong-giao-dich-Le-Van-Viet.pdf