SSI: Thông báo nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận kết nối giao dịch tới Sở GDCKHN

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Bảy 2023 16:57:00

SSI: Thông báo nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận kết nối giao dịch tới Sở GDCKHN

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận kết nối giao dịch tới Sở GDCKHN như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230720_20230720-SSI-Nhan-QD-chap-thuan-ket-noi-giao-dich-toi-SGDCK-Ha-Noi-Signed.pdf