FRT: CBTT Nghị quyết và BB ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Bảy 2023 10:59:00

FRT: CBTT Nghị quyết và BB ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thông báo Nghị quyết và BB ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230720_20230719-FRT-NQ-va-BB-kiem-phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf