SCD: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Bảy 2023 09:49:00

SCD: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230720_20230719-SCD-BC-tinh-hinh-QTCT-6-thang-dau-nam-2023.pdf