PNJ: Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh trực thuộc Trung tâm Kim hoàn PNJ 166

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Bảy 2023 17:02:00

PNJ: Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh trực thuộc Trung tâm Kim hoàn PNJ 166

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh trực thuộc Trung tâm Kim hoàn PNJ 166 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230719_20230719-PNJ-CBTT-ve-viec-thay-doi-dia-chi-chi-nhanh-truc-thuoc-cong-ty-TTKH166.pdf