DRI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Bảy 2023 16:16:00

DRI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRI của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, số 59 Cao Thắng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.