DFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Bảy 2023 16:04:00

DFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DFC của CTCP Xích líp Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 17,36%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.736 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, số 11 tổ 47 – thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 10/08/2023. Cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và căn cước công dân.năm 2022