SSI: CBTT nhận được Quyết định về việc chấp thuận thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Bảy 2023 16:23:00

SSI: CBTT nhận được Quyết định về việc chấp thuận thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo nhận được Quyết định về việc chấp thuận thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230718_20230718-SSI-Nhan-QD-chap-thuan-TV-giao-dich-TPDNRL-cua-VNX-Signed.pdf