Sau đề nghị thu hồi, FLC nộp bổ sung 100 tỷ tiền đất dự án khu đô thị ở Quảng Ninh

| Ngày cập nhật: Chủ Nhật, 09 Tháng Bảy 2023 10:58:00

TPO - UBND TP Hạ Long cho biết, đến nay Công ty CP Tập đoàn FLC đã nộp bổ sung toàn bộ tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với tổng số tiền 100 tỷ đồng.

UBND TP Hạ Long vừa có báo cáo về kết quả nộp bổ sung tiền sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh , TP Hạ Long (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) của Công ty CP Tập đoàn FLC.

TP Hạ Long cho biết, thực hiện Kết luận số 32 ngày 26/9/2022 của Thanh tra tỉnh kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xác định giá đất cụ thể để thực hiện dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh do Công ty CP Tập đoàn FLC làm Chủ đầu tư; Quyết định số 2736, 2738 ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh (giai đoạn 1 và giai đoạn 2).

Đến nay, Công ty CP Tập đoàn FLC đã nộp bổ sung toàn bộ tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) theo 2 Quyết định nêu trên với tổng số tiền là gần 95 tỷ đồng và đã nộp tiền chậm nộp là hơn 5,3 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh của Công ty CP Tập đoàn FLC, UBND TP Hạ Long mới đây đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định thu hồi đất dự án này với lý do Công ty CP Tập đoàn FLC không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tổng số tiền nợ ngân sách trên 97 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Dự án Khu đô thị Hà Khánh (giai đoạn 1), tổng số tiền sử dụng đất còn nợ đến ngày 28/2/2023 về thu tiền sử dụng đất bổ sung do điều chỉnh tăng thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án là gần 75 tỷ đồng (gồm tiền nợ thuế gần 73 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp gần 2 tỷ đồng); tương ứng với 26% quỹ đất ở là 26.350 m2 đất ở UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty CP Tập đoàn FLC (giai đoạn 1).

Được biết, trước đó UBND TP Hạ Long cũng nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần tập đoàn FLC nộp tiền sử dụng đất còn lại của dự án.

Đình Phong