MSB: Thông báo chuyển địa điểm CN Đắk Lắk

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 06 Tháng Bảy 2023 16:42:00

MSB: Thông báo chuyển địa điểm CN Đắk Lắk

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo chuyển địa điểm CN Đắk Lắk như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230706_20230706-MSB-CBTT-chuyen-dia-diem-chi-nhanh-Dak-Lak.pdf