MSB: CBTT về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng ESOP 2021 đợt 2

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Bảy 2023 17:50:00

MSB: CBTT về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng ESOP 2021 đợt 2

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam CBTT về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng ESOP 2021 đợt 2 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230705_20230705-MSB-CBTT-giai-toa-ESOP-2021-dot-2.pdf