PPY: Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Bảy 2023 16:34:00

PPY: Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 44347_UNG_KHOAN_SIGNED.pdf