CMV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 03 Tháng Bảy 2023 16:01:00

CMV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230703_20230703-CMV-CBTT-THAY-DOI-GIAY-CN-DK-DN-LAN-THU-19.pdf