ICT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu 2023 18:14:00

ICT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230630_20230630-ICT-CBTT-ky-hop-dong-kiem-toan-2023.pdf