MSB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MSB do công đoàn mua lại cổ phiếu ESOP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu 2023 18:30:00

MSB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MSB do công đoàn mua lại cổ phiếu ESOP

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo công văn của UBCKNN về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MSB do công đoàn mua lại cổ phiếu ESOP như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230623_20230623-MSB-CBTT-cong-van-UBCK-chap-thuan-CQSH-CP-ve-cong-doan.pdf