BKG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu 2023 11:16:00

BKG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230623_20230622-BKG-NQ-HDQT-ky-hop-dong-kiem-toan-2023.pdf