PTL: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Sáu 2023 18:33:00

PTL: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230622_20230622-PTL-Quyet-dinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan.pdf