PPY: Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 21 Tháng Sáu 2023 16:31:00

PPY: Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 44351__KHOAN_DE_signed.pdf