DRI: QĐ vv hủy chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk sở hữu tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 21 Tháng Sáu 2023 16:03:00

DRI: QĐ vv hủy chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk sở hữu tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI

.


Tài liệu đính kèm
 42837_00000012723104_1.pdf