HSG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ tài chính 2021-2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 21 Tháng Sáu 2023 10:24:00

HSG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ tài chính 2021-2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ tài chính 2021-2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230621_20230620-HSG-TB-1076-ve-NDKCC-PH-CP-tra-co-tuc-NDTC-2021-2022.pdf