LHG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Sáu 2023 17:49:00

LHG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230620_20230619-LHG-CBTT-Ky-HD-kiem-toan-BCTC-nam-2023.pdf