SSI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Sáu 2023 18:03:00

SSI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230614_20230614-SSI-Ky-hop-dong-kiem-toan-cho-nam-tai-chinh-2023-Signed.pdf