CMV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 13 Tháng Sáu 2023 11:15:00

CMV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230613_20230612-CMV-CBTT-vv-ky-HD-KIEM-TOAN-BCTC-NAM-2023.pdf