SSI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Sáu 2023 18:38:00

SSI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230609_20230608-SSI-TB-ngay-DKCC-tra-co-tuc-nam-2022-bang-tien.pdf