SCD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 08 Tháng Sáu 2023 16:02:00

SCD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230608_20230608-SCD-CBTT-Ky-HD-kiem-toan-voi-KPMG.pdf