SSI: Thông qua ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% là vào ngày 21/6

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Sáu 2023 17:33:00

SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230607_20230607-SSI-NQ-HDQT-thong-qua-NDKCC-lap-DS-co-dong-Signed.pdf