TIP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Sáu 2023 17:44:00

TIP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230602_20230602-TIP-KY-HOP-DONG-KIEM-TOAN-BCTC-2023.pdf