KBC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 01 Tháng Sáu 2023 16:53:00

KBC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần công bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230601_20230601-KBC-CBTT-trieu-tap-hop-DHDCD-TN-nam-2023-duong-link-TL-DH.pdf