Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.29

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 01 Tháng Sáu 2023 15:11:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.29

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.29 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230601_20230601-Chung-quyen.STB.KIS.M.CA.T.29-TBPH-Chao-ban-lan-dau.pdf